Tag Archives: moms

Lägg till momskoder för import av varor utanför EU

I detta inlägg beskrivs hur man uppdaterar momskopplingarna för företag som är skapade i äldre versioner av Adaro Bokföring. Nya företag skapas automatiskt med rätt inställningar. Om du är osäker på om du har rätt kopplingar kan du kontrollera om kontot 4545 – Import av varor, 25 % moms finns upplagt. Finns det så är antagligen kontoplanen uppdaterad.

Inköp av varor utanför EU ska redovisas i momsdeklarationen på koderna:

 • 50 – Beskattningsunderlag vid import
 • 60 – Utgående moms 25 %
 • 61 – Utgående moms 12 %
 • 62 – Utgående moms 6 %

Basgruppen rekommenderar att följande konton används:

 • 50 – Beskattningsunderlag vid import
  • 4545 – Import av varor, 25 % moms
  • 4546 – Import av varor, 12 % moms
  • 4547 – Import av varor, 6 % moms
 • 60 – Utgående moms 25 %
  • 2615 – Utgående moms import av varor, 25 %
 • 61 – Utgående moms 12 %
  • 2625 – Utgående moms import av varor, 12 %
 • 62 – Utgående moms 6 %
  • 2635 – Utgående moms import av varor, 6 %

Kontona 2615, 2625, 2635 användes tidigare för andra ändamål, därför måste momskopplingarna uppdateras för den nya kontoplanen. Konton 2617, 2627, 2637 används inte längre och bör därför kopplas bort från kontoplanen och eventuellt raderas.

För att göra ändringarna behöver vi utföra dessa steg:

 • Lägg till nya konton
 • Ändra namn på konton
 • Uppdatera kopplingar till rutor i momsrapporten
 • Uppdatera automatkonteringar 

Lägg till nya konton

Vi behöver lägga till tre nya konton som inte finns i äldre versioner av Adaro Bokförings kontoplan:

 • 4545 – Import av varor, 25 % moms
 • 4546 – Import av varor, 12 % moms
 • 4547 – Import av varor, 6 % moms

För detta klickar vi på Konto under rubriken REGISTER i navigationslistan till vänster. Se figur 1. Klicka sedan på knappen Hämta konto.

AddAccounts1

Figur1: Hämta nya konton

För att lättare kunna hitta rätt konto så kan vi skriva in 45 i filterrutan under kontoplanen. Se figur 2. Sedan markerar vi de konton vi vill hämta (4545, 4546, 4547) och drar dem över till företagets kontoplan. Sedan är det bara att spara.

 

AddAccounts2

Figur2: Dra konton till kontoplanen

 

Ändra kontonamn

Kontona 2614, 2615, 2624, 2625, 2634 och 2635 har som ovan nämnts fått nya uppgifter. För att göra detta tydligt bör vi ändra till de nya kontonamnen och ta bort de kontoinstruktioner som inte längre används.

Skriv in 26 i filterrutan under kontoplanen för att minska antalet konton som visas. Markera raden med konto 2614 och gör ett långsamt dubbelklick på namnfältet (eller CMD-Enter). Kontonamnet kan nu redigeras. När hela namnet är markerat, se figur 3, så kopiera in det nya kontonamnet: Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %.

För att ta bort konteringsinstruktionen klickar vi i fältet, markerar allt med CMD-a och trycker på backsteg. Det ska radera allt i fältet för konteringsinstruktioner.

ChangeAccountNames1

Figur 3: Markera kontonamn med långsamt dubbelklick

 

ChangeAccountNames2

Figur 4: Kontonamn ändrat och konteringsinstruktion raderad

Gå igenom resten av kontona och ändra dessa enligt:

 • 2614 – Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %
 • 2615 – Utgående moms import av varor, 25 %
 • 2624 – Utgående moms omvänd skattskyldighet, 12 %
 • 2625 – Utgående moms import av varor, 12 %
 • 2634 – Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6 %
 • 2635 – Utgående moms import av varor, 6 %

Efter att alla konton är ändrade bör det se ut som i figur 5.

ChangeAccountNames3

Figur 5: Alla kontonamn ändrade

Uppdatera kopplingar till rutor i momsrapporten

När nu kontoplanen är uppdaterad är det dags för huvuduppgiften: att se till att kopplingarna i momsrapporten uppdateras till de nya värdena. Vi måste dels lägga till de nya kopplingarna och dels ta bort några gamla kopplingar. Om inte dessa kopplingar tas bort kan momsrapporten få felaktiga uppgifter.

Figur 6 visar hur man når kopplingarna till momsrapporten. Klicka på Redovisningskoder i navigationslisten, sedan Momskoder i listan över kodtyper. Genom att markera raden med värde 20 så visas de konton som för tillfället är kopplade till denna “momsruta”. För att göra ändringar klickar vi på kugghjulet längst till höger på raden. Se pil i figur 6.

VatReport1

Figur 6: Markera ruta 20 och klicka på kugghjulet för att ändra

I dialogen som kommer upp, se figur 7, så kan vi ändra vilka momskonto som är kopplade till respektive omsättningskonto. Här användes tidigare 2615, 2625, 2635 för kontona 4515, 4516 och 4517 respektive. Vi går igenom alla tre konton och ändrar till 2614, 2624 och 2634. Klicka på Spara så är det klar.

VatReport2

Figur 7: Markera konto 4515 och ändra momskonto till 2614

För rutorna 30, 31 och 32 behöver vi ta bort några konton som inte längre ska vara kopplade till dessa rutor. Vi börjar med ruta 30. Som tidigare markerar vi raden för värde 30 och klickar på kugghjulet. Här visas tre kopplade konton. Vi ska bara ha kvar 2614 så vi drar de två andra kontona (2615, 2617) tillbaka till kontoplanen.

VatReport3

Figur 8: I ruta 30: Ta bort koppling till 2615 och 2617 genom att dra dem tillbaka till kontoplanen

Efter det ska det se ut som i figur 9 och vi kan spara inställningarna.

VatReport4

Figur 9: Spara när kontona är bortkopplade

Repetera för rutorna 31 och 32 med de konton som gäller där.

Nästa steg är att lägga till momskonton för rutorna 60, 61 och 62. Som tidigare klickar vi fram inställningarna för ruta 60. Se figur 10. Här drar vi konto 2615 till kopplade konton och sparar.

VatReport5

Figur 10: I ruta 60: Dra konto 2615 till kopplade konton

VatReport6

Figur 11: Konto 2615 är kopplat. Spara.

Efter ruta 60 gör vi likadant för rutorna 61 och 62 med kontona 2625 respektive 2635.

Sista steget i uppdateringen av momsrapporten innebär att lägga till de konton som ska räknas in i ruta 50 och koppla dessa till rätt momskonto. I inställningarna för ruta 50 letar vi upp de tre kontona 4545, 4546 och 4547. Sedan drar vi dem till kopplade konton. Se figur 12.

VatReport7

Figur 12: I ruta 50: Dra konton 4545, 4546 och 4547 till kopplade konton

Nu är det bara att koppla kontona till sina momskonto. Se figur 13. Konto 4545 kopplas till momskonto 2615, konto 4546 till momskonto 2625 och slutligen konto 4547 till momskonto 2635. Spara så ska allt vara klart!

VatReport8

Figur 13: Markera konto 4545 och välj momskonto 2615

Uppdatera automatkonteringar

Om man använder automatkonteringar så bör man uppdatera dessa också. Det gäller

 • Inköp EU 25%
 • Inköp EU 12%
 • Inköp EU 6%
 • Inköp tjänst Sv omv 25%
 • Inköp tjänst Sv omv 12%
 • Inköp tjänst Sv omv 6%

Gå till registret för automatkonteringar. Vi väljer första raden Inköp EU 12% och markerar sedan raden med 2625. Vi ska alltså byta konto 2625 mot konto 2624. När raden är markerad kan vi byta konto genom att redigera kontonumret i rutan konto under listan. Se figur 15. Tryck på enter efter ändringen så ska den slå igenom även i listan ovanför.

Repetera för Inköp EU 25% och Inköp EU 6%. (Med motsvarande konton.) För automatkonteringarna med namn Inköp tjänst Sv imv så är det kontona 2617, 2627 och 2637 som ska bytas till 2614, 2624 och 2634.

AutoAcc1

Figur 14: Markera raden med 2625. Ändra konto till 2624 och tryck enter

 

AutoAcc2

Figur 15: Efter ändring ska kontot i listan av rader uppdaterats

Det borde vara allt för uppdateringen av momskoderna. Det blev ganska många steg till slut. Om något är oklart så kontakta gärna Adaro support.

Ändra känsligheten i momskontrollen

En funktion som underlättar momshanteringen i Adaro Bokföring är möjligheten att få en varning redan innan verifikatet sparas om det är något på verifikatet som inte tycks stämma med inställningarna för momsrapporten. Om man upptäcker något fel så kan man åtgärda det innan verifikatet sparas och undviker då att felen upptäcks först när man ska redovisa momsen.

Momskontroll

Under vissa omständigheter vill man kanske skapa verifikat som momskontrollen tycker ser felaktiga ut. Är det bara något enstaka verifikat så är det enkelt att trycka på escape-tangenten eller klicka på Avbryt. Om man inte vill använda momskontrollen så kan den enkelt stängas av i inställningarna.

Stäng av momskontroll

Men det finns även en möjlighet att ändra känsligheten på momskontrollen. Normalt tillåter momskontrollen en avvikelse på två ören innan den varnar för att inte avrundningsfel ska påverka kontrollen. Om man ofta skapar verifikat med större avvikelser, till exempel om man öresavrundar fakturabelopp mot momsbeloppet, så kan man ändra denna avrundningsmarginal till ett större belopp.

För att ändra marginalen kan man använda sig av OS X kommandon för att ändra programinställningar från kommandoprompten. Öppna programmet Terminal som normalt finns under mappen Verktyg i programmappen. För att ändra momskontrollens marginal från 2 ören till 102 ören klistrar du sedan in följande kommandorad:
defaults write se.adaro.bookkeeping VATRoundAcceptedDifference -integer 102
och trycker retur.

Nu kommer momskontrollen både vid sparandet av verifikat och vid momsberedningen att tillåta avvikelser upp till 1 krona och två ören innan den varnar. För att återställa till standardvärden kan du ta bort inställningen igen:
defaults delete se.adaro.bookkeeping VATRoundAcceptedDifference

Lägga upp ett nytt försäljningskonto i Adaro Bokföring

Försäljningskonton som är upplagda som standard i bokföringsprogrammet Adaro Bokföring följer rekommendationerna från den senaste BAS-kontoplanen som tagits fram av BAS-gruppen.

Naturligtvis kan du också lägga upp egna försäljningskonton i ditt bokföringsprogram. Ett vanligt fall är att man har använt en annan uppsättning försäljningskonton och vill fortsätta att använda dessa. Kanske du använt 3041 för inhemsk försäljning med 25 % moms och vill fortsätta med detta.

All försäljning skall redovisas i din momsdeklaration och för att bokföringsprogrammet skall kunna hjälpa dig att ta fram värdena måste du ge det lite hjälp på traven genom att koppla kontona du använder till de olika delarna i momsdeklarationen.

För att lägga upp ett nytt försäljningskonto i bokföringsprogrammet måste vi gå igenom två steg:

 • Skapa ett nytt konto
 • Koppla kontot till momsdeklarationens momskod

Skapa ett nytt konto

För att skapa ett nytt konto klickar du på rubriken Konto i navigationslistan till vänster i bokföringsprogrammets fönster(1). Vi skall skapa ett konto som inte finns i BAS-kontoplanen så vi klickar på +-knappen(2) under kontolistan. En ny rad öppnas upp och vi kan lägga in kontonummer och kontonamn. (Bry dig inte om ifall raden inte hamnar i rätt ordning i listan. Den kommer att visas på rätt plats ändå.)
Nytt konto

Vi lägger upp kontot med nummer 3041 och namn “Försäljning, 25 % moms”(3). Tryck på retur-tangenten för att bekräfta inmatningen så skapas kontot. Det var allt som behövdes för att skapa ett nytt konto, nästa steg är att koppla kontot till momsdeklarationen.

Koppla ett konto till momsdeklarationens momskod

Momskoderna som används i momsdeklarationen når du genom att klicka på Redovisningskoder(4) i navigationslistan. Sedan väljer du Momskoder(5) i listan över kodtyper.
Momskoder
I tabellen visas de momskoder som används i momsdeklarationen. Genom att markera en rad visas de konton som är kopplade till denna kod just nu. Saldona som finns på de konton som visas i listan under rubriken “Konton kopplade till redovisningskod” kommer alltså att föras till den aktuella momskoden.

För att lägga till vårt nya försäljningskonto klickar vi på kugghjulet (6) längst ut till höger i raden med värde 5 och namnet “Momspliktig försäljning som inte ingår i någon ruta nedan”.
Kopplakonto
I panelen som bokföringsprogrammet visar ser vi hela kontoplanen till vänster(7) och de redan kopplade kontona i listan till höger(8). Vi letar upp vårt nya konto och drar det över till listan av kopplade konton.

Det sista vi måste göra är att koppla vårt försäljningskonto till ett momskonto. Det gör vi direkt i samma dialog. Se till att det nya kontot är markerat(9) och välj sedan momskonto i rullistan(10) under listan med kopplade konton. Klicka på Spara.

Det bör vara allt! Vi har lagt upp ett nytt försäljningskonto och kopplat det till bokföringsprogrammets momshantering.

Läs mer om konton och automatkonteringar

Automatkontering av kostnader för Google Adwords.
Automatkonteringar i Adaro Bokföring.

Momshantering i Adaro Bokföring

Att redovisa moms är en uppgift som alla företagare måste ta sig an. Adaro Bokföring har flera funktioner som förenklar arbetet för dig som arbetar med momsredovisning. Det bästa sättet att lösa problem är så klart att se till att man undviker att hamna i dem. Därför finns till exempel en uppsättning automat­konteringar i bokförings­programmet som bland annat kan hjälpa dig att kontera en försäljning. När du lägger upp företaget är automat­konteringarna redan kopplade till konton men du kan naturligtvis själv styra om du vill koppla automatkonteringar till andra konton eller inte alls använda dem.

Automatkonteringar i Adaro Bokföring

Även om du bokför utan automatkonteringar kan Adaro Bokföring hjälpa dig. Med den unika funktionen för proaktiv momskontroll så kontrolleras verifikatet mot ett antal regler innan det sparas. Detta görs helt automatiskt så länge du inte aktivt slagit av funktionen. På så sätt kan bokföringsprogrammet varna dig innan du sparar verifikatet om något ser konstigt ut. Du kan då rätta verifikatet omedelbart innan det sparats och behöver inte göra korrigerings­verifikat när du eventuellt upptäcker att moms­deklarationen inte stämmer flera veckor efteråt. Momskontrollen håller till och med reda på om du redan lämnat in en deklaration för momsperioden och varnar dig att deklarationen måste kompletteras om du sparar verifikatet.

Momskontroll momskonto saknas

När det är dags att redovisa moms så har Adaro Bokföring samlat all funktionalitet i en guide för momsberedning. Denna nås från menyvalet Företag. I den första delen av guiden kontrollerar bokföringsprogrammet att föregående period inte behöver kompletteras och att bokföringen av moms i aktuell period verkar korrekt enligt samma regler som används när verifikatet sparas.

Momsberedning sida1

Andra sidan av momsberedningen visar en momsrapport uppställd enligt de momskoder som används på skatteverkets mervärdesskattedeklaration. Här kan du även spara momsrapporten till fil om du vill lämna en elektronisk skattedeklaration via skatteverkets hemsida.

Momsberedning sida2

På sista sidan i guiden visas en förhandsgranskning av den momsomföring som automatiskt bokas när momsberedningen är avklarad. Du kan även välja att göra omföringen manuellt om du föredrar det. För att markera att momsberedningen för perioden är klar bör man avsluta guiden med att klicka på spara även om man gör en manuell bokning av momsomföringen.

Momsberedning sida3

 

För att momshanteringen ska fungera så krävs det att alla konton som ingår i momsarbetet är kopplade på rätt sätt. Om du lägger till egna konton kan du behöva koppla dem till momshanteringen. Lite tips om hur du gör det kan du hitta i inlägget om att lägga upp ett konto för Google Adwords utgifter.

Som företagare är du ansvarig för uppgifterna i din skattedeklaration. Som du ser ger dig Adaro Bokföring mycket hjälp på vägen men naturligtvis bör du ändå själv kontrollera att uppgifterna stämmer innan du lämnar in din deklaration.