Momshantering i Adaro Bokföring

Momshantering i Adaro Bokföring

  • On 14 november, 2012
  • moms, momsdeklaration, skattedeklaration

Att redovisa moms är en uppgift som alla företagare måste ta sig an. Adaro Bokföring har flera funktioner som förenklar arbetet för dig som arbetar med momsredovisning. Det bästa sättet att lösa problem är så klart att se till att man undviker att hamna i dem. Därför finns till exempel en uppsättning automat­konteringar i bokförings­programmet som bland annat kan hjälpa dig att kontera en försäljning. När du lägger upp företaget är automat­konteringarna redan kopplade till konton men du kan naturligtvis själv styra om du vill koppla automatkonteringar till andra konton eller inte alls använda dem.

Automatkonteringar i Adaro Bokföring

Även om du bokför utan automatkonteringar kan Adaro Bokföring hjälpa dig. Med den unika funktionen för proaktiv momskontroll så kontrolleras verifikatet mot ett antal regler innan det sparas. Detta görs helt automatiskt så länge du inte aktivt slagit av funktionen. På så sätt kan bokföringsprogrammet varna dig innan du sparar verifikatet om något ser konstigt ut. Du kan då rätta verifikatet omedelbart innan det sparats och behöver inte göra korrigerings­verifikat när du eventuellt upptäcker att moms­deklarationen inte stämmer flera veckor efteråt. Momskontrollen håller till och med reda på om du redan lämnat in en deklaration för momsperioden och varnar dig att deklarationen måste kompletteras om du sparar verifikatet.

Momskontroll momskonto saknas

När det är dags att redovisa moms så har Adaro Bokföring samlat all funktionalitet i en guide för momsberedning. Denna nås från menyvalet Företag. I den första delen av guiden kontrollerar bokföringsprogrammet att föregående period inte behöver kompletteras och att bokföringen av moms i aktuell period verkar korrekt enligt samma regler som används när verifikatet sparas.

Momsberedning sida1

Andra sidan av momsberedningen visar en momsrapport uppställd enligt de momskoder som används på skatteverkets mervärdesskattedeklaration. Här kan du även spara momsrapporten till fil om du vill lämna en elektronisk skattedeklaration via skatteverkets hemsida.

Momsberedning sida2

På sista sidan i guiden visas en förhandsgranskning av den momsomföring som automatiskt bokas när momsberedningen är avklarad. Du kan även välja att göra omföringen manuellt om du föredrar det. För att markera att momsberedningen för perioden är klar bör man avsluta guiden med att klicka på spara även om man gör en manuell bokning av momsomföringen.

Momsberedning sida3

 

För att momshanteringen ska fungera så krävs det att alla konton som ingår i momsarbetet är kopplade på rätt sätt. Om du lägger till egna konton kan du behöva koppla dem till momshanteringen. Lite tips om hur du gör det kan du hitta i inlägget om att lägga upp ett konto för Google Adwords utgifter.

Som företagare är du ansvarig för uppgifterna i din skattedeklaration. Som du ser ger dig Adaro Bokföring mycket hjälp på vägen men naturligtvis bör du ändå själv kontrollera att uppgifterna stämmer innan du lämnar in din deklaration.