Adaros företagsblogg

Tips och intressanta nyheter

Lägg till momskoder för import av varor utanför EU

I detta inlägg beskrivs hur man uppdaterar momskopplingarna för företag som är skapade i äldre versioner av Adaro Bokföring. Nya företag skapas automatiskt med rätt inställningar. Om du är osäker på om du har rätt kopplingar kan du kontrollera om kontot 4545 – Import av varor, 25 % moms finns upplagt. Finns det så är antagligen kontoplanen uppdaterad.

Inköp av varor utanför EU ska redovisas i momsdeklarationen på koderna:

 • 50 – Beskattningsunderlag vid import
 • 60 – Utgående moms 25 %
 • 61 – Utgående moms 12 %
 • 62 – Utgående moms 6 %

Basgruppen rekommenderar att följande konton används:

 • 50 – Beskattningsunderlag vid import
  • 4545 – Import av varor, 25 % moms
  • 4546 – Import av varor, 12 % moms
  • 4547 – Import av varor, 6 % moms
 • 60 – Utgående moms 25 %
  • 2615 – Utgående moms import av varor, 25 %
 • 61 – Utgående moms 12 %
  • 2625 – Utgående moms import av varor, 12 %
 • 62 – Utgående moms 6 %
  • 2635 – Utgående moms import av varor, 6 %

Kontona 2615, 2625, 2635 användes tidigare för andra ändamål, därför måste momskopplingarna uppdateras för den nya kontoplanen. Konton 2617, 2627, 2637 används inte längre och bör därför kopplas bort från kontoplanen och eventuellt raderas.

Se gärna följande dokument från BAS-gruppen som referens: http://www.bas.se/documents/2015/Importmoms.pdf

För att göra ändringarna behöver vi utföra dessa steg:

 • Lägg till nya konton
 • Ändra namn på konton
 • Uppdatera kopplingar till rutor i momsrapporten
 • Uppdatera automatkonteringar 

Lägg till nya konton

Vi behöver lägga till tre nya konton som inte finns i äldre versioner av Adaro Bokförings kontoplan:

 • 4545 – Import av varor, 25 % moms
 • 4546 – Import av varor, 12 % moms
 • 4547 – Import av varor, 6 % moms

För detta klickar vi på Konto under rubriken REGISTER i navigationslistan till vänster. Se figur 1. Klicka sedan på knappen Hämta konto.

AddAccounts1

Figur1: Hämta nya konton

För att lättare kunna hitta rätt konto så kan vi skriva in 45 i filterrutan under kontoplanen. Se figur 2. Sedan markerar vi de konton vi vill hämta (4545, 4546, 4547) och drar dem över till företagets kontoplan. Sedan är det bara att spara.

 

AddAccounts2

Figur2: Dra konton till kontoplanen

 

Ändra kontonamn

Kontona 2614, 2615, 2624, 2625, 2634 och 2635 har som ovan nämnts fått nya uppgifter. För att göra detta tydligt bör vi ändra till de nya kontonamnen och ta bort de kontoinstruktioner som inte längre används.

Skriv in 26 i filterrutan under kontoplanen för att minska antalet konton som visas. Markera raden med konto 2614 och gör ett långsamt dubbelklick på namnfältet (eller CMD-Enter). Kontonamnet kan nu redigeras. När hela namnet är markerat, se figur 3, så kopiera in det nya kontonamnet: Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %.

För att ta bort konteringsinstruktionen klickar vi i fältet, markerar allt med CMD-a och trycker på backsteg. Det ska radera allt i fältet för konteringsinstruktioner.

ChangeAccountNames1

Figur 3: Markera kontonamn med långsamt dubbelklick

 

ChangeAccountNames2

Figur 4: Kontonamn ändrat och konteringsinstruktion raderad

Gå igenom resten av kontona och ändra dessa enligt:

 • 2614 – Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %
 • 2615 – Utgående moms import av varor, 25 %
 • 2624 – Utgående moms omvänd skattskyldighet, 12 %
 • 2625 – Utgående moms import av varor, 12 %
 • 2634 – Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6 %
 • 2635 – Utgående moms import av varor, 6 %

Efter att alla konton är ändrade bör det se ut som i figur 5.

ChangeAccountNames3

Figur 5: Alla kontonamn ändrade

Uppdatera kopplingar till rutor i momsrapporten

När nu kontoplanen är uppdaterad är det dags för huvuduppgiften: att se till att kopplingarna i momsrapporten uppdateras till de nya värdena. Vi måste dels lägga till de nya kopplingarna och dels ta bort några gamla kopplingar. Om inte dessa kopplingar tas bort kan momsrapporten få felaktiga uppgifter.

Figur 6 visar hur man når kopplingarna till momsrapporten. Klicka på Redovisningskoder i navigationslisten, sedan Momskoder i listan över kodtyper. Genom att markera raden med värde 20 så visas de konton som för tillfället är kopplade till denna “momsruta”. För att göra ändringar klickar vi på kugghjulet längst till höger på raden. Se pil i figur 6.

VatReport1

Figur 6: Markera ruta 20 och klicka på kugghjulet för att ändra

I dialogen som kommer upp, se figur 7, så kan vi ändra vilka momskonto som är kopplade till respektive omsättningskonto. Här användes tidigare 2615, 2625, 2635 för kontona 4515, 4516 och 4517 respektive. Vi går igenom alla tre konton och ändrar till 2614, 2624 och 2634. Klicka på Spara så är det klar.

VatReport2

Figur 7: Markera konto 4515 och ändra momskonto till 2614

För rutorna 30, 31 och 32 behöver vi ta bort några konton som inte längre ska vara kopplade till dessa rutor. Vi börjar med ruta 30. Som tidigare markerar vi raden för värde 30 och klickar på kugghjulet. Här visas tre kopplade konton. Vi ska bara ha kvar 2614 så vi drar de två andra kontona (2615, 2617) tillbaka till kontoplanen.

VatReport3

Figur 8: I ruta 30: Ta bort koppling till 2615 och 2617 genom att dra dem tillbaka till kontoplanen

Efter det ska det se ut som i figur 9 och vi kan spara inställningarna.

VatReport4

Figur 9: Spara när kontona är bortkopplade

Repetera för rutorna 31 och 32 med de konton som gäller där.

Nästa steg är att lägga till momskonton för rutorna 60, 61 och 62. Som tidigare klickar vi fram inställningarna för ruta 60. Se figur 10. Här drar vi konto 2615 till kopplade konton och sparar.

VatReport5

Figur 10: I ruta 60: Dra konto 2615 till kopplade konton

VatReport6

Figur 11: Konto 2615 är kopplat. Spara.

Efter ruta 60 gör vi likadant för rutorna 61 och 62 med kontona 2625 respektive 2635.

Sista steget i uppdateringen av momsrapporten innebär att lägga till de konton som ska räknas in i ruta 50 och koppla dessa till rätt momskonto. I inställningarna för ruta 50 letar vi upp de tre kontona 4545, 4546 och 4547. Sedan drar vi dem till kopplade konton. Se figur 12.

VatReport7

Figur 12: I ruta 50: Dra konton 4545, 4546 och 4547 till kopplade konton

Nu är det bara att koppla kontona till sina momskonto. Se figur 13. Konto 4545 kopplas till momskonto 2615, konto 4546 till momskonto 2625 och slutligen konto 4547 till momskonto 2635. Spara så ska allt vara klart!

VatReport8

Figur 13: Markera konto 4545 och välj momskonto 2615

Uppdatera automatkonteringar

Om man använder automatkonteringar så bör man uppdatera dessa också. Det gäller

 • Inköp EU 25%
 • Inköp EU 12%
 • Inköp EU 6%
 • Inköp tjänst Sv omv 25%
 • Inköp tjänst Sv omv 12%
 • Inköp tjänst Sv omv 6%

Gå till registret för automatkonteringar. Vi väljer första raden Inköp EU 12% och markerar sedan raden med 2625. Vi ska alltså byta konto 2625 mot konto 2624. När raden är markerad kan vi byta konto genom att redigera kontonumret i rutan konto under listan. Se figur 15. Tryck på enter efter ändringen så ska den slå igenom även i listan ovanför.

Repetera för Inköp EU 25% och Inköp EU 6%. (Med motsvarande konton.) För automatkonteringarna med namn Inköp tjänst Sv imv så är det kontona 2617, 2627 och 2637 som ska bytas till 2614, 2624 och 2634.

AutoAcc1

Figur 14: Markera raden med 2625. Ändra konto till 2624 och tryck enter

 

AutoAcc2

Figur 15: Efter ändring ska kontot i listan av rader uppdaterats

Det borde vara allt för uppdateringen av momskoderna. Det blev ganska många steg till slut. Om något är oklart så kontakta gärna Adaro support.

Adaro Bokföring 2.0.2

Nu finns det äntligen en uppdaterad version av Adaro Bokföring att ladda ned!

Bland nyheterna i denna version märks:

 • Uppdaterade kontoplaner
 • Uppdaterad momsrapport
 • Betydligt snabbare rapporter
 • Nu upp till tio företag
 • Mindre rättningar och förbättringar

Den stora ändringen i denna version syns inte så mycket utan märks mest när man jobbar med stora rapporter. En ny rapportmotor gör att stora rapporter nu är mycket snabbare. Vi kommer att fortsätta att utveckla rapportvisningen och hoppas kunna presentera ytterligare nyheter i nästa version.

Appen uppdateras normalt automatiskt via Mac App Store. I vissa fall kan man behöva öppna Mac App Store och uppdatera manuellt.

Många hade tyvärr problem att uppdatera första dagen appen var tillgänglig. Man möttes då av felet:
“Kunde inte bekräfta Preflight-filen. Den har inte signerats av Apple.” Det verkar som att det berodde på serverproblem i Apples servermiljö. Nu verkar det fungera som det ska.

Uppdatering av Adaro Bokföring

En ny version av Adaro Bokföring kommer snart att dyka upp på Mac App Store!

Vi har under en längre tid arbetat med en uppdatering av Adaro Bokföring. Den stora ändringen i denna version är en helt ny rapportmotor som kommer att göra rapporterna betydligt snabbare. Det kommer också betyda att vi får mycket bättre möjligheter att utveckla rapporterna.

Rapporter är en av de viktigaste hörnpelarna i ett modernt bokföringsprogram och därför har vi lagt mycket vikt vid denna uppgradering.

På grund av tekniska komplikationer har tyvärr arbetet dragit ut på tiden. Men nu ser allting ut att fungera som det ska och vi planerar att skicka in uppdateringen till Apple snart.

När väl Apple har godkänt den nya versionen så kommer uppdateringen av appen att ske automatiskt.

Tack för visat tålamod!

Nyheter i version 4.0 av Fakturera Enkelt

Fakturera Enkelt 4.0

Nu finns en ny version av Fakturera Enkelt tillgänglig.

I denna version har vi lagt till två funktioner som vi ofta fått önskemål om från de användare som har hört av sig till oss. Det gäller numrering av kunder och artiklar samt möjligheten att kunna söka i faktura-, kund- och artikellistor.

Automatisk numrering

Det finns inget krav på artikel- eller kundnummer i Fakturera Enkelt. Om man inte har så många kunder eller artiklar är det enkelt att hantera dem utan att använda numrering.

Men ibland vill man ha ett enkelt system med löpnummer för att lättare hantera lite större mängder kunder eller artiklar. Därför har vi nu infört möjligheten till att lägga till en nummerserie för kund- och artikelnummer. Man anger helt enkelt ett startnummer för serien och sedan föreslår Fakturera Enkelt automatiskt nästa nummer när en ny kund eller artikel läggs upp.

För att sätta ett startnummer behöver du gå till inställningar och sedan välja Mitt företag. Under rubriken Numrering hittar du där de fält du kan använda för att sätta startvärden. Om du vill fortsätta att använda manuell numrering lämnar du helt enkelt fälten blanka och fortsätter som tidigare.

Sök i faktura, kund och artikellista

När det börjar bli många rader i en lista kan det vara svårt att leta fram saker. Kanske du vill söka efter alla fakturor du skickat till en kund? Det kan du nu göra enkelt genom de nya sökrutor som finns för fakturor, kunder och artiklar.

I sökrutorna kan du söka på antingen nummer eller namn. Vill du söka efter en speciell faktura knappar du in numret i sökrutan. Vill du söka efter alla fakturor till en specifik kund så knappar du helt enkelt in namnet (eller en del av det).

Sök faktura

På samma sätt fungerar sökningen när det gäller kunder och artiklar

Förändrade Rot och Rut-regler

Från och med den 1 januari 2016 kommer nya regler för Rot och Rut att gälla. Vi arbetar med nästa uppdatering och där kommer vi att ha stöd för dessa regler. Nästa uppdatering kommer innan de nya reglerna börjar gälla.

Tänk på att 50% avdrag för arbetskostnader i Rot-arbete bara gäller för de arbeten där kunden betalat sin del innan 2016-01-01. Därefter gäller 30%. Det är viktigt att sätta betalningsdatum för fakturor som gäller de nuvarande regler till tidigare än 2016-01-01. Vi kommer att använda betalningsdatum i Fakturera Enkelt för att avgöra om fakturan ska hanteras enligt de gamla eller nya reglerna.

 

Ett stort tack till alla kunder som hör av sig med ris eller ros. Tack vare er kan vi fortsätta att utveckla Fakturera Enkelt till en ännu bättre produkt. För att ännu fler ska upptäcka Fakturera Enkelt är vi också mycket tacksamma för de som recenserar och betygsätter apparna på App Store. Det betyder mycket för oss.

Adaro Bokföring 1.3.2

Nu finns en ny version av Adaro Bokföring att hämta på Mac App Store! Den innehåller flera interna ändringar på grund av ändrade funktioner i Yosemite. För utom det finns det uppdaterade kontoplaner och kontoinstruktioner samt några mindre ändringar och buggrättningar.

Notera att lägsta version nu är 10.9 (Mavericks).

Inom kort kommer även demo-versionen att uppdateras.

Snart dags för ny uppdatering av Adaro Bokföring

De kunder som uppdaterat till OS X 10.10 (Yosemite) kan ha upptäckt att gränssnittet i Adaro Bokföring i vissa fall inte fungerar helt optimalt.

Vi är medvetna om dessa problem och en uppdaterad version som fixar problemen är på gång inom kort.

Radera konto i Fakturera Enkelt

Fakturera Enkelt gör det enkelt för dig att fakturera och sedan skicka bokföringstransaktionerna till din redovisningskonsult eller till dig själv för bokföring.

Kontona som används i Fakturera Enkelt är ett urval av de konton som rekommenderas av BAS-gruppen. Behöver du använda andra konton kan du lätt lägga till dem i fliken Inställningar där du sedan väljer Konton för bokföring. För att lägga till ett konto väljer du kontot under den kategori där kontot ska ingå. Vill du till exempel lägga till ett försäljningskonto knackar du på ett konto där. Sedan är det bara att knacka på plus-symbolen uppe i högra hörnet av det popup-fönster som visas.

Behöver du radera ett konto gör du nästan på samma sätt men när popup-fönstret visas sveper du istället till vänster på raden med kontot du vill radera. Se figur. Tänk på att du kan inte ta bort konton som används på en artikel.

Radera Konto

Fakturera Enkelt 3.0

Så är Fakturera Enkelt uppdaterat till version 3.0!

Appen är nu helt anpassad till iOS7 och det blir också den lägsta versionen som Fakturera Enkelt stöder. Genom detta har vi möjlighet att fortsätta utveckla produkten med ännu fler och bättre funktioner utan att göra namnet Fakturera Enkelt orättvisa. Det ska vara enkelt att fakturera!

Förutom detta så innehåller uppdateringen också några små rättningar och förbättringar.

Vi har också förenklat betalningsmodellen. Många kunder har uttryckt en önskan att kunna skapa och skicka några fakturor från sitt eget företag för att kunna avgöra om appen fungerar för dem.

Därför inför vi nu en helt fri modell där man skapa och skicka fem fakturor helt gratis. Vi avvecklar också tre-månaders abonnemanget så nu är det samma pris på Fakturera Enkelt och Fakturera Enkelt Premium. Skillnaden är att med Fakturera Enkelt kan man skicka fem fakturor helt utan kostnad.

Vi är väldigt glada för all återkoppling vi får från våra kunder. Vi får många bra förslag på vidareutveckling från våra kunder och vi tar alla förslag på stort allvar. När vi nu fortsätter utvecklingen kommer dessa förslag att ge oss ett bra fundament inför kommande arbete.

Ändra känsligheten i momskontrollen

En funktion som underlättar momshanteringen i Adaro Bokföring är möjligheten att få en varning redan innan verifikatet sparas om det är något på verifikatet som inte tycks stämma med inställningarna för momsrapporten. Om man upptäcker något fel så kan man åtgärda det innan verifikatet sparas och undviker då att felen upptäcks först när man ska redovisa momsen.

Momskontroll

Under vissa omständigheter vill man kanske skapa verifikat som momskontrollen tycker ser felaktiga ut. Är det bara något enstaka verifikat så är det enkelt att trycka på escape-tangenten eller klicka på Avbryt. Om man inte vill använda momskontrollen så kan den enkelt stängas av i inställningarna.

Stäng av momskontroll

Men det finns även en möjlighet att ändra känsligheten på momskontrollen. Normalt tillåter momskontrollen en avvikelse på två ören innan den varnar för att inte avrundningsfel ska påverka kontrollen. Om man ofta skapar verifikat med större avvikelser, till exempel om man öresavrundar fakturabelopp mot momsbeloppet, så kan man ändra denna avrundningsmarginal till ett större belopp.

För att ändra marginalen kan man använda sig av OS X kommandon för att ändra programinställningar från kommandoprompten. Öppna programmet Terminal som normalt finns under mappen Verktyg i programmappen. För att ändra momskontrollens marginal från 2 ören till 102 ören klistrar du sedan in följande kommandorad:
defaults write se.adaro.bookkeeping VATRoundAcceptedDifference -integer 102
och trycker retur.

Nu kommer momskontrollen både vid sparandet av verifikat och vid momsberedningen att tillåta avvikelser upp till 1 krona och två ören innan den varnar. För att återställa till standardvärden kan du ta bort inställningen igen:
defaults delete se.adaro.bookkeeping VATRoundAcceptedDifference

Kopiera faktura och mallfakturor i Fakturera Enkelt

I senaste versionen av Fakturera Enkelt införde vi möjligheten att kopiera en tidigare faktura. Det kan vara användbart om du till exempel skickar samma faktura varje månad. Att kopiera en faktura är enkelt: bara välj ut den faktura du vill kopiera i fakturalistan och knacka sedan på Skapa kopia. På iPad finns detta val i delningsmenyn uppe till höger och på iPhone finns det längst ned i fakturavyn.

Kopiera faktura

När du kopierat fakturan läggs en faktura med samma kund, fakturarader och inställningar upp som en ny preliminär faktura. Fakturadatum sätts till dagens datum och förfallodatum uppdateras naturligtvis också. Om du inte behöver ändra något så är fakturan klar att skickas. Men du kan byta till en annan kund, komplettera eller redigera fakturarader eller gör andra ändringar. Du kan alltså nu snabbt och enkelt skapa en faktura baserad på en tidigare faktura!

Mallfakturor

Men du kan också använda kopieringsfunktionen för att skapa mallfakturor. Sådana fakturor kan vara användbara om man ofta skickar samma faktura till flera kunder. Kanske säljer du paket av artiklar eller du vill ha speciella fakturatexter på vissa fakturor.

Ny kund

För att skapa en faktura att använda som mallfaktura kan du använda tricket att skapa en kund med mallfakturans namn: Låt oss kalla fakturamallen “Julpaket”. Vi lägger upp en kund med namnet Julpaket.

Fakturarader
Kopiera faktura

Nästa steg är helt enkelt att lägga upp fakturarader och texter så att fakturan ser ut som vi vill. När fakturan är klar så kommer den att ligga bland preliminära fakturor med namnet Julpaket.

Välj mallfaktura

När du sedan vill skapa en faktura med mallen som grund väljer du helt enkelt fakturan och skapar en kopia. Sedan väljer du in kundens namn på fakturan och den är klar att skicka!