Hur många företag har du?

Hur många företag har du?

  • On 1 maj, 2013
  • bokföringsprogram, företag

Om du är företagare och svarar två den frågan är du inte unik. Enligt Ekonomifakta.se som hämtat siffrorna från SCB så finns det ungefär en miljon företag i Sverige men bara en halv miljon företagare. I snitt så har alltså varje företagare två företag. Av alla företag är 75 % enmansföretag och 22 % så kallade mikroföretag med färre än 10 anställda.

Det finns alltså väldigt många småföretagare som driver fler än ett företag. När vi designade Adaro Bokföring så hade vi detta i tankarna. Ett viktigt designmål var att programmet skulle vara överskådligt och att man lätt skulle kunna nå bokföringsprogrammets olika delar.

Bokföringsprogram Företagslista

Företagslistan i Adaro Bokföring

I Adaro Bokföring ligger dina företag alltid tillgängliga via ett klick. Det gör ditt arbete enklare och snabbare om du har flera företag eller om du kanske har en stiftelse eller förening som du sköter bokföringen för utöver ditt eget företag. Du kan ha fyra aktiva företag av olika typ samtidigt (fem om du tar bort övningsföretaget).

Till exempel så kan du välja in balansrapporten för ett företag. Med ett enkelt klick väljer du ditt andra företag och balansrapporten uppdateras med data från det företaget. Om båda företagen arbetar i samma år kommer rapporten till och med att behålla den valda perioden för båda företagen.