Flera användare med Fakturera Enkelt

Flera användare med Fakturera Enkelt

  • On 27 september, 2013
  • fakturering

Vi är två personer som skapar fakturor, kan vi båda använda Fakturera Enkelt för att fakturera i samma företag? Det enklaste svaret på denna fråga är att båda användarna ställer in appen för samma företag. Sedan kan man använda separata fakturaserier genom att ställa in nästa fakturanummer till ett nummer så att användarna har var sin löpnummerserie att arbeta med.

Du kan ställa in nästa fakturanummer genom att gå till fliken inställningar och sedan välja Fakturering.
Nästa fakturanummer
Person A kanske använder ett startnummer på 1001 medan person B använder ett startnummer på 5001. På så sätt kan man hålla fakturanumren åtskilda. Om man också registrerar inbetalningar så måste dessa också göras på den enhet som fakturerade.

Bokföringstransaktionerna från varje användare kan sedan importeras till Adaro Bokföring eller annat bokföringsprogram.