Adaros företagsblogg

Tips och intressanta nyheter

Adaro Bokföring 1.3.2

Nu finns en ny version av Adaro Bokföring att hämta på Mac App Store! Den innehåller flera interna ändringar på grund av ändrade funktioner i Yosemite. För utom det finns det uppdaterade kontoplaner och kontoinstruktioner samt några mindre ändringar och buggrättningar.

Notera att lägsta version nu är 10.9 (Mavericks).

Inom kort kommer även demo-versionen att uppdateras.

Tags: