Konteringsinstruktioner i Adaro Bokföring

Konteringsinstruktioner i Adaro Bokföring

  • On 13 september, 2012
  • bokföringsprogram, konto

Konteringsinstruktioner ger dig en kortfattad hjälptext om varje konto du vill använda. Instruktionen hjälper dig att välja rätt konto när du bokför. Konteringsinstruktioner kan visas i ett av de informationsfält som visas nedanför verifikatinmatningen i Adaro Bokföring. När du väljer bland konton i bokföringsprogrammets kontolista visas automatiskt instruktionen för det konton du väljer bland.

Adaro Bokföring kontolista
Adaro Bokföring innehåller en komprimerad kontoplan för varje företagstyp (Aktiebolag, Enskild firma, Handelsbolag, Kommanditbolag, Stiftelse eller Ekonomisk förening). I den komprimerade kontoplanen har vi valt ut de mesta användbara kontona av BAS-kontoplanens mer än 1000 konton. Alla de ungefär 200 konton som ingår i den komprimerade kontoplanen har försetts med konteringsinstruktioner.

Adaro Bokföring kontoinstruktion

Naturligtvis kan du själv lägga upp andra konton. Du kan då antingen välja ut konton från BAS-kontoplanens fulla kontolista eller BAS-gruppens minikontoplan. Du kan också lägga upp egna konton utan förlaga. För dessa konton kan du själv lägga till instruktioner i kontoregistret. Där kan du också ändra de färdiga instruktionerna om du vill lägga till egen text.

Redigera kontoinstruktioner
Konteringsinstruktionerna är ett exempel på hur Adaro Bokföring är ett bokföringsprogram som hjälper dig i ditt arbete utan att vara i vägen. Du har själv kontroll både över den text som visas och du kan välja att inte visa den alls. Instruktionerna är en bra hjälp när kontobenämningen inte räcker till för att beskriva ett kontos användningsområde och är också ett bra stöd för minnet för de konto som inte används så ofta.