Rapporter i Adaro Bokföring

Rapporter i Adaro Bokföring

  • On 9 september, 2012
  • bokföringsprogram, rapporter

Det krävs enbart ett klick för att visa en rapport i Adaro Bokföring. Du väljer rapport direkt från navigationslistan och rapporten visas omedelbart. Rapportens datumintervall är förvalt till perioden med senaste bokföringsdag så du ser alltid dina mest aktuella data först.

Till skillnad från många andra bokföringsprogram finns det ingen knapp för att visa en rapport i rapportvyn i Adaro Bokföring. I stället uppdateras rapporten automatiskt så snart du ändrar ett filter, datumintervall eller klickar i en kryssruta. Detta är möjligt eftersom alla data lagras lokalt och det går väldigt snabbt att skapa en rapport.

Datumintervall

Vill du ändra datumintervall gör du det mycket enkelt med Adaros specialkontroll för att välja datumintervall. Dra reglaget till höger eller vänster och rapporten uppdateras automatiskt i realtid med aktuella värden. Vill du utöka datumintervallet gör du det enkelt genom att klicka och dra i någon av ändpunkterna på reglaget. Ofta vill man gå från period till hela året. Det gör du enkelt genom att dubbelklicka i mitten av reglaget. Ett dubbelklick till tar dig tillbaka till periodens datumintervall. Naturligtvis kan man också använda de numeriska delarna av kontrollen om man själv vill ange datum. I rapporterna för huvudbok och verifikationslista kan du begränsa datumintervallet till enstaka dagar.

Naturligtvis kan du söka efter text i rapporten. Du känner säkert igen funktionen från de flesta andra Mac-vänliga program. Du kan även ta med delar eller hela rapporten till något annat dokument genom att markera texten och kopiera den.

En del rapporter kan även visa underliggande detaljinformation via ett popup-fönster. Du märker att sådan drill-down information finns tillgänglig på raden genom att markören ändrar form när du drar muspekaren över den.

Popupfönster