Registrera betalningar för rot- och rutfakturor

Registrera betalningar för rot- och rutfakturor

  • On 27 oktober, 2013
  • fakturering, ROT, RUT

Rot- och rutfakturor betalas normalt som två delbetalningar. Först registreras den betalning som kommer från kunden. Först därefter kan ansökan till Skatteverket om skattereduktion skickas in. När ansökan är godkänd betalar Skatteverket sin del av fakturan. Detta sker normalt inom tio dagar. När den betalningen kommit in registreras betalningen på fakturan och den är därmed slutbetald.

Registrera kundens inbetalning

Registrera kundbetalning

Du registrerar kundens betalning precis som en vanlig delbetalning. På iPhone knackar du på knappen Registrera betalning. På fakturan i exemplet ovan är det totala restbeloppet på fakturan 8 621 kr, detta inkluderar alltså både skattereduktion och den del som kunden ska betala.

Kundbetalning
När betalningsfliken kommer upp är kundens betalning föreslagen (här 4 684 kr). Ändra datum till korrekt betaldatum och spara så är fakturan färdig för att skapa en ansökan från. Notera att kunden måste betala hela sin del av arbetskostnaden för att en ansökan ska kunna skapas automatiskt. Det går alltså inte att skapa automatiska ansökningar på delbelopp. Det bästa sättet att hantera detta är i stället att dela upp beloppen och skicka flera fakturor.

Registrera Skatteverkets betalning

När Skatteverkets betalning kommer in så kan den delbetalningen registreras. Fakturera Enkelt har två alternativa sätt att hantera denna inbetalning. Om du bara skickar någon enstaka rot- eller rutfaktura är det antagligen enklast att hantera inbetalningen som en vanlig delbetalning.

Skatteverkets betalning

Du letar då upp fakturan i fakturalistan under rubriken obetalda. Sedan knackar du på Registrera betalning som vanligt. Denna gång föreslår Fakturera Enkelt restbeloppet och markerar att det är en betalning från Skatteverket. Om beloppet stämmer behöver du bara ändra datumen till rätt betaldatum och spara så är allt klart.

Rotknapp

Om du har många fakturor som du ansökt för kan det vara enklare att hantera dem alla på ett samlat sätt. Det kan du göra genom att knacka på knappen märkt Rot eller Rut som finns vid sidan om knappen för Bokför i fakturalistan. Här kommer ansökningsdialogen upp och har du skapat ansökan antingen elektroniskt eller manuellt här så kan du snabbt få fram en lista på de personer som du sökt skattereduktion för i varje ansökan.

AnsökningslistaAnsökan

Genom att knacka på en ansökan i listan kommer du in en lista över de personer som ingår i ansökan. Här kan du se personens personnummer, vilken faktura det gäller och ansökt belopp. För att registrera skatteverkets betalning för en viss person knackar du helt enkelt på personen och då kommer betalningsdialogen för den aktuella fakturan upp. Sätt rätt betaldatum och spara så är fakturan klar.

Det kan ibland hända att Skatteverket inte betalar hela beloppet. Då matar du helt enkelt in det belopp som Skatteverket betalt. Det restbelopp som kvarstår ska kunden betala och när den betalningen sedan inkommer så registrerar du den som en vanlig delbetalning.

Fler inlägg om rot- och rutfakturor i Fakturera Enkelt

Skapa en Rot- eller Rutfaktura i Fakturera Enkelt
Skapa ansökan om utbetalning för rot och rutfakturor