Skapa ansökan om utbetalning för rot och rutfakturor