Skapa ansökan om utbetalning för rot och rutfakturor

Skapa ansökan om utbetalning för rot och rutfakturor

  • On 27 oktober, 2013
  • fakturering, ROT, RUT

Rot- och rutfakturor som du skickat och där kunden har betalt sin del av arbetskostnaden ligger till grund för en begäran om utbetalning från Skatteverket. Om du bara skapar någon enstaka rot- eller rutfaktura kanske du hanterar ansökan helt manuellt utanför appen. Det går naturligtvis bra och du kan registrera betalningar från kund och Skatteverket precis som vanliga delbetalningar.

Rotknapp
Du kan också använda dig av Fakturera Enkelts funktioner för att skapa ansökningar. De kan hjälpa dig antingen du vill skapa manuella eller elektroniska ansökningar. Du når ansökningsdialogen genom att knacka på Rot (eller Rut) ovanför fakturalistan.

Ansökningsfliken

I ansökningsdialogen kan du se tidigare ansökningar samt skapa nya ansökningar. Du kan också se eventuella fakturor som appen inte kan skapa ansökningar för. Det kan gälla fakturor som bara är delbetalda till exempel.

Visa ansökningsbara
Här visas en lista på de personer som en ansökan kommer att innehålla. Denna information hämtas från fördelningen av skattereduktion på de fakturor där kundens betalning är gjord. Inom parentes visas antalet fakturor som ansökan kan göras för.

Skicka elektronisk ansökan
Skapar en elektronisk ansökan baserad på de personer som förekommer på fakturor där kundens inbetalning är gjord. Ansökan kan tyvärr inte laddas upp direkt till Skatteverket eftersom deras tjänster inte är kompatibla med iPhone och iPad. I stället skickas filen till en dator där man kan ladda upp filen.

Skapa manuell ansökan
Skapar en manuell ansökan baserad på de personer som förekommer på fakturor där kundens inbetalning är gjord. Ansökan kan sedan visas från listan över ansökningar och kan vara en hjälp när man fyller i Skatteverkets blankett.

En fördel med att skapa en manuell ansökan är att det kan förenkla arbetet med att pricka av inbetalningar när redovisningen kommer från Skatteverket.

Visa ej ansökningsbara
Här visas de rot- och rutfakturor där det av någon anledning inte finns tillräckligt mycket information för att skapa en ansökan. En kort informationstext visar vad som saknas. I bland kan fakturor hamna här tillfälligt, till exempel vid delbetalningar av kundens andel.

Om man vill ansöka om utbetalning för fakturor som ligger här måste den hanteringen göras utanför appen. Betalningar kan sedan registreras på vanligt sätt.

Fler inlägg om rot- och rutfakturor i Fakturera Enkelt

Skapa en Rot- eller Rutfaktura i Fakturera Enkelt
Registrera betalningar för rot- och rutfakturor