Adaro Bokföring uppdaterat för Mavericks

Adaro Bokföring uppdaterat för Mavericks

  • On 16 november, 2013
  • bokföringsprogram, uppdatering

Adaro Bokföring är nu uppdaterad och ska fungera ännu bättre på OS X 10.9, Mavericks. Förutom vissa förbättringar angående stabiliteten är nu rapportdelen anpassad för att hantera gester när det gäller storlek på rapporterna.

Nyheter i Adaro Bokföring 1.2.3:

  • Förbättrad stabilitet på OS X 10.9 Mavericks
  • Hanterar zoomgester i rapportvisningen
  • Importera SIE-fil genom att dra filen till bokföringsvyn
  • Läs in säkerhetskopia med dubbelklick
  • Mindre rättningar och förbättringar

För att kunna använda zoomgesterna i rapportvisningen krävs att man kör antingen OS X 10.8 eller 10.9. Du kan använda smart zoomning (knacka två gånger i snabbföljd med två fingrar på styrplattan) för att zooma in rapporten till lagom storlek för fönstret du använder. Gör samma gest igen för att gå tillbaka till standardläge.

Du kan enkelt zooma in och ut en rapport genom att nypa med två fingrar på styrplattan. Som tidigare kan du naturligtvis rulla rapporten med gester. Det finns också snabbkommando för att zooma ut och in. De ligger nu på CMD + och CMD – precis som för de flesta andra appar. Den tidigare stegvisa zoomningen har ersatts med menyval under menyn ”Visa”.

SIE-filer kan nu enkelt importeras genom att man helt enkelt drar dem till bokföringsvyn i programmet. Dra och släpp en SIE-fil på verifikatgridden så kommer importdialogen automatiskt upp. Importen görs sedan på samma sätt som tidigare.