Adaro Bokföring 2.1.2

Adaro Bokföring 2.1.2

  • On 5 april, 2018
  • bokföringsprogram, uppdatering

Nu finns det äntligen en ny version av Adaro Bokföring tillgänglig på Mac App Store. Uppdateringen installeras automatiskt om man inte har stängt av den möjligheten.

Eftersom denna version innehåller en del ändringar i databasen som inte är bakåtkompatibla så kommer användaren att presenteras med en möjlighet att göra en säkerhetskopia i samband med uppdateringen. Vi rekommenderar att man sparar en säkerhetskopia. Det underlättar i fall det uppstår problem och ger supporten en möjlighet att rätta eventuella problem.

Här är en del av nyheterna i denna version.

Bättre kompatibilitet vid SIE-export

Vi har gjort en del förbättringar för att Adaro Bokföring ska vara ännu mer kompatibelt med andra system som läser våra SIE-filer.

Problem med tidszoner rättat

För användare som använde Adaro Bokföring i olika tidszoner kunde det bli problem i bland med rapporter och periodsaldon. Detta ska nu vara åtgärdat.

Inställning för att spara fönsterstorlek och konfiguration

Det finns nu en inställning så att Adaro Bokföring kan spara fönstrets storlek och hur man konfigurerat t ex kolumnerna på verifikatinmatningen eller uppdelningen i navigationslistan. Inställningen når man via menyvalet Adaro Bokföring där man sedan klickar på Inställningar. Se bild.

Inställning för att hoppa över verifikattexter vid radinmatning

Texterna på verifikatraderna kopieras normalt automatiskt från föregående rad, eller för första raden, från huvudet. Om man ändå inte ändrar texterna kan man nu spara en tangenttryckning genom att automatiskt kopiera texten och sedan hoppa till nästa kolumn.

Naturligtvis kan man gå tillbaka och ändra texten vid behov. Inställningen når man via menyvalet Adaro Bokföring där man sedan klickar på Inställningar. Se bild.

Stannar nu på verifikat som sparas vid rättning

När man rättar ett verifikat genom att stryka eller lägga till rader så flyttade sig Adaro Bokföring till nytt verifikat även om man ändrade ett verifikat långt tidigare i löpnummerserien. Det var inte så bra om man hade flera verifikat i följd som man ville ändra.

Nu stannar Adaro Bokföring därför kvar på verifikatet som ändrades så att man själv kan bestämma om man vill stega sig fram till nästa verifikat eller gå till nytt verifikat.

Andra ändringar

Förutom detta har vi satt lite större typsnitt på rapporter. Ytterligare ändringar i rapporten får vänta till senare versioner.

Dessutom har kontoplaner och kontoinstruktioner uppdaterats. Även ekonomifakta har uppdaterats med årets värden.

Förutom detta finns det flera mindre buggrättningar och kosmetiska ändringar.

Ett stort tack till alla användare som kommit med felrapporter och förbättringsförslag!