Version 2.2.0 av Adaro Bokföring är nu tillgänglig

Version 2.2.0 av Adaro Bokföring är nu tillgänglig

  • On 2 mars, 2023
  • räkenskapsår, uppdatering

Adaro Bokföring har nu uppdaterats och uppdateringen ska gå ut automatiskt till alla användare. Den går också att hämta från Mac App Store.

Det har tyvärr gått en tid sedan senaste uppdateringen och mycket arbete har gjorts för att komma ikapp alla ändringar som skett i Apples macOS de senaste åren.

I uppdateringen av Adaro Bokföring har en del kosmetiska ändringar gjorts och ganska många mindre fel har rättats. Det finns även en del förbättringar bland annat när det gäller sökningar och datumhantering.

Man kan nu också låsa räkenskapsår för att förhindra oavsiktliga ändringar efter att årsredovisning har skett. Detta har varit ett önskemål från flera kunder. Tänk på att det inte går att öppna ett låst räkenskapsår utan hjälp av supporten så det är viktigt att alla verifikat inklusive bokslutsverifikat finns registrerade innan året stängs.

Det finns också kortkommando för att hoppa direkt till första eller sista verifikat. Menyvalet Företag->Verifikat visar vilka dessa är.