Minirapporter i Adaro Bokföring

Minirapporter i Adaro Bokföring

  • On 7 september, 2012
  • bokföringsprogram, rapporter

Val för informationsfält
När du arbetar med att registrera verifikat i Adaro Bokföring har du också två informationsfält i dialogen som du själv kan styra över. Vid första starten visas ackumulerade årssaldon i vänstra informationsfältet och konteringsinstruktioner i det högra. Innehållet i fälten ändras efterhand som du arbetar. Konteringsinstruktioner visas för det konto du arbetar med i verifikat-inmatningen och informationsfältet med årssaldon rullar automatiskt till samma konto.

Men du kan själv välja att visa någonting annat i informationsfälten. Du kan till exempel välja att visa kompakta versioner av balans- och resultatrapporterna i något eller båda fälten. Dessa minirapporter visar grupperade saldon och gör att du får en snabb överblick av företagets redovisning utan att behöva gå över till rapportdelen. Så fort du sparar ditt verifikat uppdateras rapporterna automatiskt och ögonblickligen.

BalansMinirapport

ResultatMinirapport

Adaro Bokföring kommer ihåg de val du gjort så nästa gång du startar programmet kommer informations-fälten att visa samma information.