Ändra känsligheten i momskontrollen

Ändra känsligheten i momskontrollen

  • On 10 januari, 2014
  • moms, momsdeklaration, momskontroll

En funktion som underlättar momshanteringen i Adaro Bokföring är möjligheten att få en varning redan innan verifikatet sparas om det är något på verifikatet som inte tycks stämma med inställningarna för momsrapporten. Om man upptäcker något fel så kan man åtgärda det innan verifikatet sparas och undviker då att felen upptäcks först när man ska redovisa momsen.

Momskontroll

Under vissa omständigheter vill man kanske skapa verifikat som momskontrollen tycker ser felaktiga ut. Är det bara något enstaka verifikat så är det enkelt att trycka på escape-tangenten eller klicka på Avbryt. Om man inte vill använda momskontrollen så kan den enkelt stängas av i inställningarna.

Stäng av momskontroll

Men det finns även en möjlighet att ändra känsligheten på momskontrollen. Normalt tillåter momskontrollen en avvikelse på två ören innan den varnar för att inte avrundningsfel ska påverka kontrollen. Om man ofta skapar verifikat med större avvikelser, till exempel om man öresavrundar fakturabelopp mot momsbeloppet, så kan man ändra denna avrundningsmarginal till ett större belopp.

För att ändra marginalen kan man använda sig av OS X kommandon för att ändra programinställningar från kommandoprompten. Öppna programmet Terminal som normalt finns under mappen Verktyg i programmappen. För att ändra momskontrollens marginal från 2 ören till 102 ören klistrar du sedan in följande kommandorad:
defaults write se.adaro.bookkeeping VATRoundAcceptedDifference -integer 102
och trycker retur.

Nu kommer momskontrollen både vid sparandet av verifikat och vid momsberedningen att tillåta avvikelser upp till 1 krona och två ören innan den varnar. För att återställa till standardvärden kan du ta bort inställningen igen:
defaults delete se.adaro.bookkeeping VATRoundAcceptedDifference