Archive | mars, 2013

Deklaration 2013

Uppdatering 2015-07-20: Tyvärr kan vi inte erbjuda detta köp längre

Genom ett tilläggsköp i Adaro Bokföring kan du nu köpa till blanketterna räkenskapsschema för deklarationen 2013. Det gäller blanketterna NE, INK2R, INK3R och INK4R. Blanketten väljs automatiskt för den företagstyp du använder. Har du flera företag med olika typer visas naturligtvis blanketten för varje typ.

Du når tilläggsköp genom att klicka på Hjälp-meny och sedan välja tilläggsköp. Priset för tillägget är för tillfället 49 kr.

Menyval tilläggsköp

Tilläggsköpet installerar också kopplingarna mellan räkenskapsschema, SRU-koder och konton så att Adaro Bokföring automatiskt kan sammanställa uppgifterna för blanketten från din bokföring. Kopplingarna bygger på den BAS-kontoplan som Adaro använder som grund så om du lagt upp egna konton kan du behöva kontrollera att dessa kopplas rätt. Det kan du göra genom att välja Redovisningskoder i navigationslistan och sedan SRU i listan över kodtyper.

Räkenskapskapsschema

 

Vi använder Apples funktioner för tilläggsköp så köpet debiteras automatiskt via ditt Apple-konto precis som när du köper appar. Direkt efter köpet gått igenom dyker det upp en ny rapport i listan över rapporter med ett namn som styrs av vilken blankett det är. För aktiebolag heter rapporten till exempel “INK2R 2013”. När du väljer rapporten i navigationslistan så sammanställs automatiskt de belopp som bokförts. Glöm inte att välja rätt räkenskapsår! Rapporten kan sedan skrivas ut och eventuellt kompletteras med de uppgifter som inte finns i bokföringsprogrammet.

Letar du efter skatteverkets blanketter och broschyrer finns de här.

Version 1.1 av Adaro Bokföring

Mac App StoreAdaro Bokföring är nu uppdaterat bland annat med kontoplaner och ekonomifakta för 2013, möjlighet att genom tilläggsköp lägga till räkenskapsschema för deklarationen 2013 samt andra förbättringar och en del felrättningar.

Tilläggsköp når du via menyvalet Tilläggsköp... under Hjälp-menyn.

Nyheter

 • Kontoplaner, SRU-koder och ekonomifakta uppdaterade till 2013 års värden.
 • Köp till räkenskapsschema (NE, INK2R, INK3R och INK4R) och kopplingar till SRU-koder för inkomstdeklarationen 2013. Läs mer här.
 • Datumurvalet i rapportvyn ligger kvar när man byter rapport.
 • Kompletterat rapporthuvuden med räkenskapsår och organisationsnummer.
 • SIE-exporten har nivå 4 som förvalt värde.
 • Bättre prestanda i rapporterna huvudbok och verifikationslista.

Rättningar

 • Ett fel som gjorde att ingående balanser från en SIE-fil ibland inte importerades har rättats.
 • Momsvarningar ges inte längre på grund av avrundningsfel.
 • Rättat ett fel som gjorde att förkortade räkenskapsår och helårsmoms inte riktigt fungerade.
 • SIE-filer verifieras för korrekthet innan import.

Plus en hel del mindre förbättringar och korrigeringar.

Om du använder Safari kan du klicka här för att komma till uppdateringsdialogen.

Automatkontering av kostnader för Google Adwords

I detta exempel ska vi i bokföringsprogrammet Adaro Bokföring lägga upp ett nytt konto för att hantera kostnader för Google Adwords, koppla en automatkontering som automatiskt beräknar och konterar momsbeloppen och se till att vi deklarerar momsen på rätt sätt. Prova gärna att gå igenom momenten med övningsföretaget så att du kan testa resultaten innan du använder det på ditt eget företag.

Vi behöver alltså gå igenom följande moment:

 • Lägga upp ett nytt konto
 • Koppla automatkontering
 • Koppla det nya kontot till momshanteringen

Bokföra Google Adwords utgifter

I Europa fakturerar Google sina kunder från sitt kontor på Irland. Det innebär alltså att det är en tjänst som köps in från annat EU-land. Enligt skatteverket skall sådana inköp redovisas i ruta, eller momskod, 21 (Inköp av tjänster från ett annat EU-land, enligt huvudregeln) i momsdeklarationen. Vi måste också ta upp 25 % utgående moms i ruta 30 och 25 % ingående moms i ruta 48.

Vårt mål är alltså en bokning enligt nedan:

Konto Debet Kredit
Banken 1000
Google utgifter 1000
utgående moms 250
ingående moms 250

Det bästa sättet att hantera detta i Adaro Bokföring är att lägga upp ett eget konto för Google Adwords och sedan koppla detta till momshanteringen.

Lägga upp ett nytt konto

I kontoplanen för Adaro Bokföring finns ett gruppkonto, 5900, för Reklam och PR. BAS-kontoplanen har naturligtvis inget konto för Google Adwords men det finns ett huvudkonto: 5910 – Annonsering. Det kan väl passa bra att lägga upp ett underkonto där för Google Adwords. Vi kan lägga upp det som: 5911 – Google Adwords (EU 25%). Vi lägger till texten inom parentes för att påminna oss om att det är EU-inköp med 25 % moms det gäller.

För att lägga upp ett nytt konto klickar vi på rubriken Konto under REGISTER i navigationsmenyn. Vi vill lägga upp ett helt nytt konto så vi klickar på plus-knappen under kontolistan. Som kontonummer sätter vi 5911 och i nästa kolumn lägger vi till texten: Google Adwords (EU 25%). Vi kan också lägga till en konteringsinstruktion ifall vi behöver påminna oss om syftet med kontot. Den kan till exempel se ut så här: Kontot debiteras utgifter för annonser på Google Adwords.

Kontolista

 

Koppla automatkontering till kontot

Vi måste lägga på 25 % moms på beloppet som Google fakturerar och denna skall redovisas både som utgående och ingående moms. Detta kan Adaro Bokföring göra automatiskt genom att vi kopplar en automatkontering till kontot. Det finns till och med en sådan automatkontering upplagd redan så allt vi behöver göra är att koppla den.

Markera raden med kontot vi just skapade. Sedan klickar vi på rullistan med automatkonteringar och väljer Inköp tjänst EU 25 %. Det var allt. Nu är kontot kopplat och varje gång vi bokar ett belopp på kontot kommer vi att få frågan om vi vill utföra automatkonteringen.

Automatkontering

Koppla kontot i momshanteringen

Nu måste vi se till att beloppen vi bokar på kontot hamnar i rätt ruta i momsdeklarationen. Kontona som ingår automatkonteringen vi kopplade ovan är redan rätt kopplade till ruta 30 och 48 så för oss återstår att göra kopplingen till ruta 21 (Inköp av tjänster från annat EU-land, enligt huvudregeln).

För att hantera momskoderna klickar vi på rubriken Redovisningskoder under REGISTER i navigationsmenyn. Vi väljer Momskoder som kodtyp. Här visas nu alla momskoderna som används på momsdeklarationen. Om vi väljer en kod kan vi se direkt vilka konton som är kopplade till koden. Klickar vi på momskod 21 ser vi att kontona 4535, 4536 och 4537 redan är kopplade till denna kod.

Momskoder

För att lägga till vårt nya konto klickar vi på kugghjulet längst ut till höger på raden för momskod 21. I panelen ser vi då de konton som redan är kopplade i listan till höger och i listan till vänster visas alla övriga konton i kontoplanen. Vi letar upp konto 5911 och drar det över till högra listan. Det enda som nu återstår är att koppla ett momskonto till konto 5911. Detta gör vi så att vi skall kunna veta vilken momssats som skall användas för kontot.

Nyttkonto

Markera kontot 5911 i högra listan och välj sedan in momskonto 2614 i rullistan med momskonton under kontolistan. Klicka på Spara för att spara ändringarna vi gjort. Det var allt, nu kan vi testa att det fungerar.

KopplaMomskonto

Boka kostnader för Google Adwords

Om du gjort detta i övningsföretaget kan du testa direkt om det fungerar som tänkt. Annars får du vänta till nästa gång Google drar pengar. För enkelhetens skull väljer vi en månad i övningsföretaget som inte har några bokningar. Vi krediterar beloppet som Google dragit från vårt företagskonto. Sedan debiterar vi konto 5911 och får en fråga om vi vill utföra automatkonteringen. Vi låter automatkonteringen utföras och då skall resultatet se ut så här:

Verifikat

Efter att vi sparat verifikatet går vi till momsrapporten och kontrollerar att rätt belopp hamnat på rätt momskod.

Momsrapport

Det ser bra ut!

Så med några enkla grepp har vi gjort vårt bokföringsarbete betydligt enklare. I fortsättningen behöver vi bara mata in utgifterna för Google Adwords så räknar bokföringsprogrammet ut momsen och konterar den på rätt sätt så att vår momsdeklaration stämmer. Vi kan dessutom följa upp kostnaderna för Google Adwords direkt i resultatrapporten.

Läs mer om att lägga upp konton och kopplingar till momshanteringen

Lägga upp ett nytt försäljningskonto i Adaro Bokföring.